Author Archives: admin

CDA en OOG vormen nieuwe coalitie

Coalitie CDA OOG

De fracties van CDA en OOG in Oost Gelre hebben overeenstemming bereikt over de inhoud van het coalitieakkoord en de invulling van de wethoudersposten. Volgens onderhandelaars Theo Donderwinkel en Frits Schmidt is het akkoord het resultaat van een zorgvuldig doorlopen traject: “Het waren goede gesprekken die een stevige basis hebben gelegd onder een evenwichtige coalitie.” Het streven is om op 13 mei het coalitieakkoord aan de gemeenteraad voor te leggen en de nieuwe wethouders te installeren. Lees meer »

OOG op TV Gelderland met standpunt over Noordtak

Noordtak Betuwelijn

Afgelopen week gaf OOG op TV Gelderland haar mening over de goederenspoorlijn Noordtak die de Achterhoek in de toekomst mogelijk gaat doorsnijden. OOG ziet de Noordtak als één van de grootste bedreigingen voor de leefbaarheid in onze omgeving. Heeft u de uitzending gemist? Kijk dan hier terug hoe OOG woordvoerder Paul Wallerbos ons standpunt toelicht. Lees meer »

OOG wil verder op ingeslagen weg

kandidaten OOG

De leden van OOG zijn helemaal klaar voor een volgende periode. In de huidige coalitie met de VVD is veel bereikt. Bijna alle speerpunten uit het vorige verkiezingsprogramma zijn gerealiseerd of worden op korte termijn uitgevoerd. Vincent van Uem en René Hoijtink maken de balans op en kijken vooruit. Over één ding zijn ze het allebei eens: “We willen ons ook in de volgende periode inzetten voor alle inwoners van Oost Gelre. We zijn trots op wat we hebben bereikt en willen de komende vier jaar graag verder op de ingeslagen weg.” Lees meer »

13 maart: thema avond ‘Vitale leefomgeving’

Programma Stad Groenlo

Op donderdag 13 maart organiseert OOG een openbare thema avond over "Vitale leefomgeving, van plannenmakerij tot uitvoering!” De avond begint om 20.00 uur en vin dt plaats bij BS22 aan de Beltrumsestraat 22 in Groenlo. De toegang is gratis. In Groenlo bruist het momenteel: burgers, verenigingen, ondernemers en gemeente werken volop aan plannen om de (binnen)stad vitaler en toekomstbestendiger te maken. Anke Sitter, Linda Commandeur en Arjan Hagens gaan deze avond kort in op de rol die BS22 en de Stadsmanagers spelen in dit veranderingsproces. Ze geven op verrassende wijze weer hoe je van een idee naar de uitvoering van een plan kunt komen. Helder wordt hoe ieder een rol zou kunnen nemen in het proces om Groenlo en Oost Gelre vitaler te maken. Lees meer »

Noordtak grote bedreiging voor leefbaarheid in Oost Gelre

Noordtak Betuwelijn

De Noordtak - de goederenspoorlijn die door de Achterhoek zou moeten worden aangelegd als vervolg op de Betuweroute - is weer volop in het nieuws. De Rotterdamse haven wordt verder uitgebreid dus moet er volgens de havenlobby een brede betonstalen streep dwars door het hart van de Achterhoek en Oost Gelre worden getrokken. Zij krijgen daarbij landelijke steun van met namen VVD en CDA. Dit betekent dat er 60 goederentreinen per dag – met langskomen op een steenworpafstand van de kernen van o.a. Groenlo, Lievelde, Lichtenvoorde, Zieuwent, Harreveld en Vragender. Deze goederentreinen vervoeren ijzererts, kolen en chemicalien naar Duitsland. Lees meer »

OOG is klaar voor de verkiezingen!

Vincent_Rene

Onder het motto ‘Met OOG voor mens en omgeving’ maakt Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande. In de afgelopen weken heeft u al kennis kunnen maken met een aantal van onze kandidaten. Deze week is het woord aan de nummers één en twee op de lijst: Vincent van Uem en René Hoijtink. Lees meer »

Behoud landschap en veiligheid speerpunten OOG

Nieuwsbehoud2

Onder het motto ‘Met OOG voor mens en omgeving’ maakt Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen de eerste acht kandidaten zich aan u voor. Hierbij komen ook de belangrijkste speerpunten van ons verkiezingsprogramma aan de orde. Deze week is het woord aan José Konings en Frits Schmidt. Lees meer »

Zorg op kleine schaal en leefbaarheid speerpunten OOG

Nieuws_Zorg2

Onder het motto ‘Met OOG voor mens en omgeving’ maakt Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen de eerste acht kandidaten zich aan u voor. Hierbij komen ook de belangrijkste speerpunten van ons verkiezingsprogramma aan de orde. Deze week is het woord aan Carolien Sonderen en Ronald Willering. Lees meer »

Leefbaarheid en duurzame energie speerpunten OOG

Nieuws_Leefbaarheid2

Onder het motto ‘Met OOG voor mens en omgeving’ maakt Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de kandidatenlijst staan 18 leden. Als u ons al langer kent dan ziet u bekende namen en gezichten op de kandidatenlijst, maar ook nieuwe. Opdat u zich als kiezer een beeld kunt vormen van onze partij en onze speerpunten stellen onze kandidaten zich de komende weken aan u voor. Deze week is het woord aan Michel te Brake en Hans Bongers. Lees meer »

Kandidatenlijst OOG officieel vastgesteld

Kandidaten

Tijdens de openbare raadsvergadering op 7 februari is de kandidatenlijst van Onafhankelijken Oost Gelre officieel vastgesteld. U vindt ons op lijst 3. Op de lijst staan 18 kandidaten. Hieronder een overzicht van de kandidaten waarop u kunt stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande. Wilt u weten waar wij ons sterk voor maken? Onze speerpunten vindt u in ons verkiezingsprogramma. Kandidatenlijst OOG 1. Vincent van Uem; 2. René Hoijtink; 3. Frits Schmidt; 4. José Konings-Penterman; 5.Ronald Willering; 6. Carolien Sonderen-Harbers; 7. Hans Bongers; 8. Michel te Brake; 9.Hennie Konink; 10. Ben Hummelink; 11. Robert Migchielsen; 12. Tom Heutinck; 13. Anton Stortelder; 14. Paul Wallerbos; 15. Rene Rooks; 16. Wilfried Klein Goldewijk; 17. Jan ten Have; 18. Jan de Mooy Lees meer »