Geef Lichtenvoorde kleur

OOG maakt zich sterk voor een bruisend en kleurrijk Lichtenvoorde

Met de naderende gemeenteraadsverkiezingen in maart werkt Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) de komende tijd nog meer aan haar herkenbaarheid. In de visie van de partij gaat het bij campagnevoeren om mensen die het verschil maken. De komende weken belichten we onze standpunten en stellen we kandidaten aan u voor.

Herman ter Haar

Dichtbij huis wil OOG het verschil maken en de stem van de burger laten klinken. Iemand die stevig geworteld is in de Lichtenvoordse samenleving is Herman ter Haar. De voorzitter van de Stichting Bloemencorso is werkzaam bij de districtsrecherche en staat op nummer 12 van de OOG-kieslijst. Ter Haar heeft veel affiniteit met lokale ontwikkelingen die de leefbaarheid bevorderen. Hij noemt als voorbeeld het programma ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’, waarin de koers voor de toekomst van Lichtenvoorde is vastgesteld. “Lichtenvoorde moet in 2025 een kleurrijke ‘hotspot’ zijn in de Achterhoek. Het programma is realistisch en bevat thema’s als sociale leefbaarheid, werkgelegenheid, recreatie, evenementen, centrumontwikkeling, bereikbaarheid en cultuur. OOG geeft steun aan de plannen en staat voor samenwerking met burgers, eigen initiatieven en inzet. Dat komt volop tot uiting in de plannen van ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’.”

Interactief

Inwoners, organisaties en ondernemers hebben ideeën voor ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’ aangereikt. Met een interactieve aanpak is al veel bereikt. “Het centrum van Lichtenvoorde is opgeknapt en de minder aantrekkelijke plekken worden de komende tijd aangepakt”, vertelt Ter Haar. “Zo wordt ingezet op een succesvolle afronding van het plan Nieuwmarkt, zijn er plannen voor het aanpakken van de verpauperde panden in de Dijkstraat en Koemstraat en voor de herinrichting van de Bonifatiushof. Ook is met kleurrijke muurschilderijen op verzoek van burgers meer kunst en kleur in de straten tot stand gekomen. Als voorzitter van de Stichting Bloemencorso ben ik bovendien erg blij met de lancering van de bloemenroutes en zou ik graag zien dat het corso een museum krijgt voor belangstellenden. OOG is een groot voorstander van het steunen van tradities en gebruiken, evenementen en het verenigingsleven. Niet alleen omdat het mensen verbindt, ook omdat het goed is voor de economische en toeristische ontwikkeling.”

Onafhankelijk

Herman ter Haar brengt als OOG-kandidaat waardevolle kennis en ervaring en een groot netwerk mee vanuit Lichtenvoorde. Hij benadrukt echter dat hij niet de intentie heeft raadslid te worden. “Ik heb voor het OOG-lidmaatschap gekozen omdat deze onafhankelijke partij vrij is keuzes te maken in wat het beste is voor onze gemeente. OOG wil dus niet gehinderd worden door landelijke invloeden. Hoewel ik geen tijd vrij kan maken als raadslid, ondersteun ik de partij graag op alle gebieden. OOG heeft hele sterke, gevarieerde kandidaten die de gemeente kennen en voelen.”

Meer informatie

Vindt u burgerinitiatief en leefbaarheid in Oost Gelre van belang? Stem dan op 21 maart op één van de kandidaten van OOG. Volg ons op Facebook of Twitter.