Aanpassingen kruising Hamelandweg en N18 gereed

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de verbetering van de kruising Hamelandweg en de N18. De oude directe oversteek van de Heringsaweg over de N18 naar de secundaire Europaweg is nu gesloten en meer opgeschoven in de richting van de grote kruising. De oversteek maakt nu onderdeel uit van de verkeerslichtenregeling. Hierdoor is de veiligheid ter plaatse aanmerkelijk verbeterd. OOG geeft hoge prioriteit aan het oplossen van knelpunten in de verkeersveiligheid.
oude oversteek is nu gesloten
Kruising hamelandweg n18
de nieuwe situatie waarbij de oversteek van plaatselijk verkeer een stuk veiliger is geworden

Kruising hamelandweg n18