De leden van OOG stellen zich graag aan u voor

1. Rene Hoijtink

Wethouder: Verkeer&vervoer, Onderwijs, Kunst&Cultuur, Werk&Inkomen, Natuur&Milieu, Programma Stad Groenlo, Personeel&Organisatie, ICT

Rene Hoijtink (64 jaar) uit Groenlo was in de afgelopen 8 jaar wethouder namens OOG. Het grote voordeel van een lokale partij is volgens hem dat je je niet hoeft te richten naar partijdiscipline uit Den Haag en dus je volledig kunt richten op de eigen burgers. Voor Rene is het belangrijk dat Oost Gelre een zelfstandige gemeente blijft. Dat de regionale samenwerking alleen dan voor Oost Gelre zinvol is, als het tot een win-win-situatie leidt. Zijn streven is om van Oost Gelre een subregionaal centrum te maken met welvaart en welzijn voor al haar burgers.
2. Ronald Willering

Ronald Willering (48) uit Lichtenvoorde zat in de afgelopen 8 jaar in de gemeenteraad. Daarnaast werkt hij als mediator bij de Gemeente Enschede en heeft hij zijn eigen onderneming Achterhoek Mediation. Ronald is wars van betutteling en overbodige regelzucht en heeft een duidelijke mening over hoe binnen de gemeente om gegaan moet worden met zorg, participatie en werkgelegenheid. Hij wil zich sterk maken voor het verenigingsleven, het invoeren van wijkbudgetten en het bevorderen van particuliere initiatieven.

3. Jose Konings

José Konings-Penterman (65)is naast haar baan bij ATAG Benelux als medewerker van de Afdeling Projecten de afgelopen 4 jaar actief geweest als raadslid voor OOG. Belangrijk voor haar is de leefbaarheid in de gemeente. De programma’s Stad Groenlo en Keisterk Lichtenvoorde, het verenigingsleven en de ondersteuning van de vele vrijwilligers zijn punten waarvoor zij zich sterk voor maakt. Ook is zij een groot voorstander van duurzame energie, hergebruik van materialen en het behoud van het landschap. Een goede samenwerking en verstandhouding tussen gemeente en burgers is daarbij van belang.4. Freek Jansen

Freek Jansen(54) uit Marienvelde is nieuwkomer op plek 4 van de kieslijst. Hij is werkzaam als wijkconsulent bij Wonion waarbij hij veel regionale plannen heeft weten te realiseren. Als oud-voorzitter van de BMV heeft hij bijgedragen aan brede maatschappelijke voorzieningen. Belangrijke speerpunten voor Freek zijn, leefbaarheid kleine kernen en burgerparticipatie. Zijn motto is "right to challenge".


5. Bas Hooglugt

Bas Hooglugt (41) uit Lichtenvoorde staat deze verkiezingen nieuw op de lijst op plek 5. In het dagelijks leven is hij werkzaam in een bouwmarkt. Verder is hij secretaris bij de plaatselijke hengelsportvereniging LHV de Rietvoorn. Hij is gedeeltelijk afgekeurd en wil graag wat terug doen voor de lokale maatschappij door maatschappelijk en politiek actief te zijn. Zijn speerpunten zijn "bouwen naar behoefte"en "duurzaamheid"


6. Paul Wallerbos

Paul Wallerbos (50) uit Groenlo staat op de 6e plek van onze kandidatenlijst. Paul is in het dagelijks leven adviseur bij het Achterhoekse bedrijf DOORadvies waar hij lokale MKB-bedrijven adviseert op gebied van circulaire economie en energiebesparing. Paul is actief in verschillende stichtingen en organisaties die als doel hebben de leefbaarheid te behouden of vergroten. Betere samenwerking tussen politiek en dit soort organisaties vind hij dan ook van groot belang. Belangrijke speerpunten waar Paul zich voor in wil zetten is de energietransitie en het verbeteren van de biodiversiteit in Oost Gelre. Ook vindt Paul dat we zuinig moeten zijn op het unieke kleinschalige landschap in Oost Gelre.

7. Carolien Sonderen

Carolien Sonderen (50) uit Harreveld zat de afgelopen periode in de gemeenteraad. Zij is in het dagelijks leven organisatie - en teamcoach in de ouderenzorg, een centrum voor doof-blinden en een hospice in Nijmegen. De transformatie van de zorg vindt zij een belangrijk thema. Zo veel mogelijk lokaal, regionaal enkel als dat beter is voor de burger. Carolien vindt het belangrijk dat burgers hun eigen zorgorganisatie kunnen kiezen voor jeugd- en ouderenzorg. Geboren en getogen in een kleine kern van Oost Gelre draagt zij de leefbaarheid aldaar een warm hart toe. Het noaberschap, kleinschaligheid en saamhorigheid vindt zij een groot goed. Carolien is van mening dat mensen zich gemakkelijker verenigen en voor elkaar zorgen als ze elkaar kennen. Zij zal zich daarom in blijven zetten voor behoud van zowel de basisscholen als ook andere faciliteiten die de leefbaarheid in de kleine kernen ten goede komt.
8. Marlou Spekschoor

Marlou Spekschoor (28) jaar uit Lichtenvoorde staat op de 8e plek van onze kandidatenlijst. Marlou heeft sociaal pedagogisch hulpverlening en Bestuurskunde gestudeerd en is op dit moment werkzaam als projectmedewerker en kwaliteitsmedewerker in de ouderenzorg. Marlou heeft gekozen voor een lokale partij om te kunnen meedenken over vraagstukken die er lokaal echt toe doen. Haar belangrijkste speerpunten zijn zorg en welzijn op maat voor jong en oud. Inzetten op preventie en het behouden van de leefbaarheid in de kleine kernen.
9. Ewald Berendsen

Ewald Berendsen, werkzaam bij Bribus BV te Dinxperlo. 32 jaar oud, geboren en samenwonend in Lichtenvoorde. Betrokken zijn bij je leefomgeving is een uitgangspunt van mij. Ik ben dan ook actief betrokken bij het Bloemencorso Lichtenvoorde en al van jongs af aan lid van Z.P.C. Livo, de Lichtenvoordse Zwem- en Poloclub. Vrijwilligers werk is essentieel voor de leefbaarheid van de gemeenschap. Initiatieven voor leefbaarheid worden vaak geboren in de verenigingen. Een goede zaak, deze verenigingen en initiatieven verdienen ondersteuning van de gemeente en daar zet ik me graag voor in.


10. Ben Hummelink

Ben Hummelink (65) uit Zieuwent staat op de 10e plek van onze kandidatenlijst. Ben heeft een achtergrond in de elektrotechniek als docent. En verder is hij vrijwilliger op een school. Ben is al vele jaren actief binnen OOG. Belangrijke speerpunten voor hem zijn de leefbaarheid in de gemeente en de kleine kernen. Ook de kwaliteit van het onderwijs inclusief goede locaties zijn hierbij van belang.


11. Maaike Böcker

Maaike Böcker (36) uit Harreveld staat op plek nummer 11 van onze kandidatenlijst. In het dagelijks leven is zij freelance docent Engels en geeft zij workshops Latijn op basisscholen. De lokale politiek is voor Maaike de manier om een steentje bij te dragen aan een groenere en duurzamere wereld. De belangrijkste speerpunten voor haar zijn dan ook natuurontwikkeling en duurzaamheid.


Herman ter Haar
12. Herman ter Haar

Herman ter Haar (62) werkt als operationeel expert bij de districtsrecherche. In zijn vrije tijd is hij ondermeer voorzitter van de Stichting Bloemencorso in Lichtenvoorde. Hij wil zich sterk maken voor OOG omdat deze onafhankelijke partij vrij is keuzes te maken in wat het beste is voor de inwoners van onze gemeente. Het programma ‘Geef Lichtenvoorde kleur’, waarin de koers voor de toekomst van Lichtenvoorde is vastgesteld en waaraan OOG steun geeft, spreekt hem bijzonder aan. Daarnaast geeft OOG ruimte aan burgerinitiatieven, steun aan tradities en gebruiken, evenementen en het verenigingsleven. Essentieel voor de sociale cohesie in Lichtenvoorde!

13. Bianca Tolkamp

14. Tom Heutinck

15. Robert Migchielsen

16. Rene Rooks

17. Michel te Brake

18. Wilfried Klein Goldewijk

19. Frits Schmidt

20. Paul Bonnes

21. Jan ten Have

22. Vincent van Uem