Ogenblik op de Raad van 22 september jl.

Het betrof de eerste raadsvergadering na de vakantie. Na de volgende vergadering kunt u nog beter controleren of mijn verslag juist is, dan gaan we namelijk live en zijn onze vergaderingen via het internet te volgen; houd de berichtgeving hierover in de gaten.

Raadsvragen: We hebben een paar vragen gesteld in het vragenuur.

Sociaal domein: het is nu bijna negen maanden geleden dat de gemeente de taken op het gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie op zich heeft genomen. Tijd voor een balans: valt nu werkelijk niemand tussen wal en schip zoals het College ons had beloofd? Het antwoord is niet zo makkelijk te geven. We zijn afhankelijk van cijfers die we van instellingen krijgen over wachtlijsten, toch is en blijft de gemeente verantwoordelijk en aanspreekbaar. Neemt u vooral contact op met de gemeente wanneer u denkt tussen wal en schip te vallen.

Topsalarissen in de publieke sector: Oost Gelre is mede-aandeelhouder van Alliander, onze netbeheerder. Afgelopen weken kwam naar buiten dat er mensen zijn die daar 400.000 Euroo per jaar verdienen, ruim boven de Balkenende-norm. We zijn hierover zeer ontstemd en vinden dat we er ons voor moeten inzetten dat dit soort praktijken verleden tijd zijn. Ons signaal is goed overgekomen denken we.

Huisvesting cultureel centrum de Bron: de Raad werd gevraagd een bedrag van ongeveer 2 mln. Beschikbaar te stellen voor huisvesting van Bron in Groenlo. Om dit mogelijk te maken moet een deel van het kantoor en bijbehorende villa worden aangekocht. Het gaat om een culturele voorziening die past in het Programma Stad Groenlo en binnen het Haltermodel dat uit gaat van publiekstrekkers aan beide uiteinden van het winkelgebied. De gemeente is geen makelaar in onroerend goed maar het betrof hier een deal die voor de inwoners en gemeente financieel en cultureel veel voordelen biedt. Het vermeende plan van City Lido is er daadwerkelijk nooit gekomen en voor zover het er was betrof het een paar getallen op de achterkant van een sigarendoos; volstrekt onverantwoord om op een dergelijke wijze met gemeenschapsgeld om te gaan. Het College speelde in de ogen van de VVD voor Sinterklaas, leuk bedachte woordspeling die echter geen recht doet aan het verdienmodel, zowel financieel als cultureel.

 

Namens fractie OOG

Ronald Willering