OOG voor belangen van senioren

OOG voor de belangen van senioren

Het aantal ouderen in Oost Gelre neemt de komende jaren toe. Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) vindt het belangrijk dat senioren deel blijven uitmaken van de lokale samenleving. Daarom willen we aandacht besteden aan thema’s als huisvesting en sociale participatie. OOG-kandidaat Marlou Spekschoor (27) brengt de nodige praktijkervaring en kennis mee.
Marlou spekschoor 1000x1500
OOG zet zich in voor de belangen van senioren in de gemeente. Zo pleiten we voor een goede huisvesting en staan eenzaamheid onder ouderen en sociale participatie hoog op de agenda. We staan voor een veilige samenleving. Onder veiligheid verstaan we goed begaanbare wegen, gebouwen en fietspaden, maar ook sociale veiligheid. Marlou Spekschoor (27) uit Lichtenvoorde is nieuwkomer op de OOG-kieslijst op plek 8. De doelgroep ouderen gaat haar aan het hart. Marlou is geboren en getogen in Zieuwent, volgde de Hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en behaalde een masteropleiding bestuurskunde. Ze werkt bij het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek en is kwaliteitsmedewerker bij Stichting Markenheem, dat diensten levert op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen. “Bij deze organisaties staat de cliënt centraal, dat vind ik belangrijk”, vertelt Marlou. “OOG pleit ook voor de menselijke maat in onze gemeente, voor kleinschaligheid en voor een maatschappij waarin mensen elkaar kennen en je een beroep op elkaar kunt doen. Dat is nodig bij ouderenzorg. Hierin spelen vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke rol.”

Levensloopbestendige woningen

Er wordt steeds meer zelfredzaamheid van mensen verwacht. In het kader van ouderenzorg streeft OOG naar het afstemmen van het woningaanbod op de behoeften van ouderen. “Senioren moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen met voldoende zorg op maat”, vindt Marlou. “Om woningen levensloopbestendig te maken, is het van belang dat er voorzieningen zijn aangebracht voor als het niet meer vanzelf gaat. Voorzieningen die bijdragen aan de veiligheid en het comfort. OOG is dan ook voorstander van de succesvolle regeling ‘subsidie opplussen woningen’.”

Sociale participatie

Participatie van ouderen in de Oost Gelrese samenleving is van het grootste belang. Als ouderen langer zelfstandig blijven wonen, is de kans op eenzaamheid groter. OOG ondersteunt initiatieven die het contact tussen en met ouderen in de wijken stimuleren zoals Bakkie Doen en Minisoos in Harreveld, het Koffie-uurtje in Zieuwent en de Bibliotheek op School in alle kleine kernen. Marlou: “Dorpshuizen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen in de kleine kernen. Met de WMO-functie, die er is ondergebracht, kunnen ouderen dichtbij zaken zelf regelen. Daarnaast dragen sporten en bewegen bij aan het versterken van sociale netwerken en zelfredzaamheid én versterkt het de gezondheid. OOG is van mening dat sportbeoefening bij voorkeur in het eigen dorp moet kunnen en stimuleert de breedtesport. Zelf handbal ik bij Pacelli in Zieuwent. Iedereen moet toch kunnen blijven sporten en bewegen!”

Meer informatie

OOG maakt zich hard voor gemeentelijke ondersteuning van burgerinitiatieven voor ouderenzorg. Vindt u dat belangrijk? Stem dan op 21 maart op OOG.   Volg ons op Facebook of Twitter