OOG voor bruisende en vitale kernen

OOG voor bruisende en vitale kernen

Leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oost Gelre zijn voor OOG-kandidaat José Konings-Penterman (65) belangrijke aandachtsgebieden. De Groenlose, die zich verkiesbaar stelt op plek 3 is dan ook trots op de vele vrijwilligers in de gemeente. Vanuit haar roots heeft zij speciale aandacht voor het Programma Stad Groenlo. “Er zijn al veel successen behaald. Maar we zijn er nog niet.”

jose konings (3)

José Konings-Penterman is de afgelopen jaren binnen OOG gegroeid tot een vaste en stabiele waarde in de fractie. Met haar goede dossierkennis en aandacht voor de hele gemeente levert zij een waardevolle bijdrage aan de fractie. De Groenlose werkt bij ATAG Benelux als medewerker Backoffice Projecten/Service Op Maat en is vrijwillig taalmaatje bij het Taalcafé Groenlo. Het is voor haar belangrijk dat iedereen in de gemeente goed kan wonen, werken, leven en recreëren. “Voorzieningen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid. OOG vervult hierin een stimulerende en faciliterende rol. We willen aandacht voor aantrekkelijke centra, voldoende passende huisvesting, maatschappelijke voorzieningen, duurzaamheid en een sterk sociaal en cultureel leven. Ook stimuleren we toeristische voorzieningen en evenementen.”

Programma Stad Groenlo

Het Programma Stad Groenlo is volgens José een inspirerend voorbeeld van het behouden van de leefbaarheid van de stad en het versterken van de bedrijvigheid. Het plan heeft inmiddels de nodige vruchten afgeworpen. CC De Bron is verplaatst, het Cultureel Erfgoed de Grolse Linie is officieel een archeologisch rijksmonument, de Markt en de omgeving van de gracht zijn opgeknapt, woonstraten zijn heringericht, er zijn stadsmanagers aangesteld en het nieuwe sociaal-cultureel centrum De Mattelier is geopend. “Ook de nieuwe bierbrouwerij Brouwersnös draagt absoluut bij aan de aantrekkelijkheid van Groenlo. Het vrijwilligerswerk en de betrokkenheid en inzet van de bevolking voor de uitvoering van het programma zijn geweldig om te ervaren”, glimlacht José. “En dat is belangrijk voor de leefbaarheid. Er is al veel bereikt, maar we zijn we nog niet klaar. Denk aan de realisatie van het plaatselijk verbreden van de gracht en het ophogen van bruggen. Er ontstaan ook nieuwe initiatieven, waaraan OOG ruimte geeft. Samen met de kennis en kracht uit de lokale samenleving maken we deze plannen mogelijk. We komen onze beloftes na, gaan de samenwerking aan, doen mee met de inwoners in plaats van andersom. Dat zien we terug in betrokkenheid en vertrouwen.”

Meer informatie

OOG gelooft in bruisende en vitale kernen! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart.

Kijk voor meer informatie op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter