• OOG IS EEN ONAFHANKELIJKE PARTIJ

    VOLLEDIG GERICHT OP GEMEENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN

  • WIJ BETREKKEN INWONERS

    EN BELANGHEBBENDEN ZO VROEG MOGELIJK BIJ HET MAKEN VAN BELEID

  • OOG VOOR LOKALE SITUATIES EN THEMA'S

    WIJ LUISTEREN NAAR WAT LEEFT IN DE SAMENLEVING

OOG is dé onafhankelijke politieke partij in de gemeente Oost Gelre

OOG heeft geen binding met de landelijke partijpolitiek. Bij het bepalen van onze standpunten hebben we met name oog voor lokale situaties en thema’s en luisteren we naar wat er leeft in de samenleving. Waar mogelijk betrekken we inwoners zo vroeg mogelijk bij het maken van beleid.

Lokale belangen staan voorop

Onze standpunten bepalen we bij voorkeur na overleg met belanghebbenden. We zetten ons actief in voor de belangen van alle inwoners van Oost Gelre. Dit doen we op een open en eerlijke manier: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Kernwaarden OOG

Belangrijke kernwaarden voor ons zijn: lokaal, duurzaam, omgeving, groen, sociaal, menselijke maat, leefbaarheid en de eigen kracht van de burger. OOG zet zich in voor het belang van de burger onder het motto ‘Met OOG voor mens en omgeving’.