OOG: recht van burgers om uit te dagen

OOG: recht van burgers om uit te dagen

Overheidsparticipatie en kansen en kwaliteiten benutten om de leefbaarheid in de individuele kernen van Oost Gelre te vergroten. Dat is waar Onafhankelijken Oost Gelre voor staat. “Geef iedereen het recht de overheid uit te dagen met het Right to Challenge”, zegt Freek Jansen, nieuwkomer op plek 4 van de OOG-kieslijst.

freek 1000x1500

Een belangrijk uitgangspunt van OOG is het behoud van de eigen identiteit van de verschillende dorpen. OOG gelooft in de kracht van de samenleving en faciliteert initiatieven van burgers. “Daarbij streven we ernaar het Right to Challenge in te voeren”, vertelt Freek Jansen uit Mariënvelde. “Het is een middel om de leefbaarheid in dorpen en wijken te vergroten. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor burgerinitiatieven. OOG wil een stap verdergaan dan meedenken en meedoen. Burgers weten immers het best wat nodig is. Right to challenge is het recht van bewoners om de overheid uit te dagen als zij taken beter, slimmer of goedkoper kunnen uitvoeren. Met dit instrument kunnen inwoners meer zeggenschap krijgen. Vooral op het gebied van bouwen, onderwijs en leefbaarheid maar ook in gemeentetaken zie ik hierin mogelijkheden.”

Plannen realiseren 

Als wijkconsulent bij Wonion heeft Freek Jansen regionale en lokale plannen helpen realiseren en een zeer breed netwerk opgebouwd. “Leefbare kernen krijg je door te zorgen voor sociale binding en een slimme verbinding van voorzieningen”, stelt Freek. “Als oud-voorzitter van BMV Mariënvelde heb ik bijgedragen aan deze brede maatschappelijke voorziening voor verenigingen waar ook de zorgcoöperatie deel van uitmaakt. Vanuit de inwoners en met hulp van vele vrijwilligers hebben we dit ‘Dorpshuis van het jaar’ gebouwd. Ook de totstandkoming van de ‘Leefbaarheidsvisie kleine kernen Oost Gelre’ is een mooi voorbeeld van participatie. Een plan dat bovendien aansluit bij de standpunten van OOG. Samenwerking en breder denken, leiden tot succes. Dit is het best te realiseren met een onafhankelijke partij, die uitgaat van de lokale behoefte!”

Meer informatie

OOG gelooft in de kracht van de samenleving! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart.

Kijk voor meer informatie op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter