OOG stimuleert bouwen naar behoefte

OOG stimuleert bouwen naar behoefte

Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) maakt zich sterk voor het afstemmen van woningbouw op de behoefte en vraag vanuit de lokale gemeenschap. Daarbij streven we naar creatieve en duurzame oplossingen, voor jong en oud, voor koop- en huurwoningen. “We richten ons bij voorkeur op verbouw en verduurzaming van bestaande huizen”, zegt OOG-kandidaat Bas Hooglugt.

Bas Hooglugt OOG

De provincie en gemeenten in de Achterhoek hebben in regionale woonagenda’s afspraken met elkaar gemaakt over de groei van de woningbouw. Die afspraken zijn gebaseerd op een bevolkingsprognose. Hoewel de bevolking in onze gemeente nu nog licht stijgt, krimpt deze na 2025 naar verwachting. “Daar moeten we rekening mee houden”, vertelt Lichtenvoordenaar Bas Hooglugt (41), kersverse OOG-kandidaat op plek 5 van de kieslijst én zoon van Ben Hooglugt, medeoprichter van OOG. “Het is belangrijk het woningaanbod af te stemmen op de huidige én toekomstige behoefte. Er komen kleinere huishoudens, we krijgen nieuwkomers, maar hebben ook te maken met uitstroom van oudere huishoudens en afname van gezinnen. Om leegstand in de toekomst te voorkomen, is OOG voorstander van een beheerste groei van nieuwbouwplannen.”

Verduurzamen woningen

Bas Hooglugt is bouwmarktmedewerker en in zijn vrije tijd bestuurslid van Hengelsportvereniging LHV de Rietvoorn. Hij kreeg de politiek met de paplepel ingegoten en wil van betekenis zijn voor de maatschappij. “Ik ben gedeeltelijk afgekeurd en wil graag wat terugdoen voor de lokale gemeenschap door maatschappelijk en politiek actief te zijn. OOG is voor mij dé partij die staat voor duurzame oplossingen. Op elk gebied. Naar onze mening zijn niet per se méér woningen de oplossing in Oost Gelre, maar eerder andere type huizen. OOG ziet oplossingen in het verbeteren van bestaande woningen door deze levensloopbestendig en duurzaam te maken. Daarom willen we de SVn-leningen stimuleren en de succesvolle gemeentelijke regeling ‘subsidie opplussen woningen’ voor senioren voortzetten. Ook zien we mogelijkheden voor starters door bestaande particuliere woningen te vervangen en verduurzamen of te splitsen in één of meerdere één-/tweepersoonswoningen.”

Nieuwbouw

OOG wil bouwen op plekken waar aangetoond is dat er daadwerkelijk kopers zijn voor nieuwe projecten. De nieuwbouwwijk Oldenhuis in Groenlo voor starters, senioren en gezinnen is een mooi voorbeeld van woningen zonder gasaansluiting, die ook nog eens energieneutraal zijn. Bas: “In goed overleg is een forse reductie van het aantal woningen gerealiseerd. Ook de nieuwbouw in Zieuwent en Zwolle zijn prachtige ontwikkelingen van bouwen naar behoefte. Binnenkort starten we samen met Harrevelds Belang een gezamenlijk onderzoek om de lokale woningbehoefte in kaart te brengen. OOG staat voor bouwen met focus op kwaliteit en lokaal maatwerk!”

Meer informatie

OOG staat voor bouwen naar behoefte én voor bouwen met toekomstvisie! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart. Kijk voor meer informatie op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter