OOG streeft naar toekomstbestendige landbouw en natuur

OOG streeft naar toekomstbestendige landbouw en natuur

Het fraaie buitengebied van de gemeente Oost Gelre kenmerkt zich door agrarische activiteit en ruimte voor natuur, landschap en toerisme. Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) hecht belang aan het bewaren van de prachtige natuur en het gevarieerde landschap. Het leefmilieu en de natuur in onze gemeente zijn belangrijke onderwerpen voor Paul Wallerbos, OOG-kandidaat op plek 6 van de kieslijst.

Paul Wallerbos 1

OOG wil het bestaande karakter en de waarde van de natuur en het landschap zoveel mogelijk behouden en versterken. Die waarde is ook belangrijk in het kader van recreatie en toerisme in onze gemeente. Uiteraard zijn initiatieven en verbeteringen voor de economie in het buitengebied mogelijk, mits deze passen bij het karakter van het gebied. Deze uitgangspunten zijn voor natuurliefhebber en duurzaamheidsspecialist Paul Wallerbos (50) een stimulans om politiek actief te zijn. Als adviseur bij DOORadvies in Borculo helpt de geboren en getogen Grollenaar het MKB stappen te zetten in energiebesparing en naar een circulaire economie. Ook als vrijwilliger is hij ‘groen’ actief bij de Energiecoöperatie Groenkracht Groenlo, de Stichting Mooi Groenlo, de Bomenstichting Achterhoek en de Klankbordgroep Grolse Weiden. “OOG is voor mij de enige partij binnen Oost Gelre die voortdurend door een duurzame bril kijkt en stuurt op economische en maatschappelijk verantwoorde ontwikkelingen”, is de ervaring van Wallerbos, die sinds 2012 actief is in de gemeentepolitiek voor OOG. “Ik ben dan ook zeer content met ontwikkelingen als het uitvoeringsplan voor de Besselinkschans dat al lang hoog op de agenda van OOG stond. Nieuwe natuur is ontstaan. Ook het terugbrengen van honderden solitaire bomen en de aanleg van retentiegebieden in samenwerking met het Waterschap hebben het landschap verfraaid.”

Natuur-inclusieve landbouw

Het landschap in Oost Gelre moet uiteraard ook ruimte bieden aan economische ontwikkelingen. Volgens OOG kan het agrarisch bedrijf hand in hand gaan met de ontwikkeling van natuur en landschap. “We zijn dan ook tegen schaalvergroting en megastallen zoals gepland in Lievelde en Harreveld“, aldus Wallerbos. “Dergelijke grote bedrijven passen niet in ons kleinschalige landschap. Naast overlast staat het dierenwelzijn ernstig onder druk. Agrariërs moeten zich meer richten op duurzaamheid, diervriendelijkheid, kwaliteit en natuur en landschap. Willen we het verlies aan natuur op het platteland tegengaan dan vormt natuur-inclusieve landbouw de toekomst voor economisch gezonde boerenbedrijven. Circulaire landbouw is in de ogen van OOG de oplossing om boeren weer een toekomst en continuïteit te bieden. Wij zijn voorstander van een grondgebonden veehouderij en het afzetten van mest op een ecologisch verantwoorde wijze in de directe omgeving. Hierdoor wordt risicovolle en ongewenste grootschalige mestverwerking, zoals gepland in Groenlo, overbodig. Om de circulaire economie te stimuleren, pleit OOG voor een gemeentelijk revolverend fonds. Investeringen in technologieën, ondernemerschap en natuurlijke hulpbronnen leiden niet alleen tot milieuwinst maar ook tot nieuwe inkomsten en een hogere bedrijvigheid. En daarmee versterken we de aantrekkingskracht van onze gemeente!”

Meer informatie

OOG zet zich in voor een leefbare, toekomstbestendige en duurzame gemeente. Gaan de landbouw en natuur u ook aan het hart? Steun dan OOG op 21 maart.  Volg ons op Facebook of Twitter