OOG: een zelfstandig toegankelijk en zelfredzaam Oost Gelre

OOG: een zelfstandig, toegankelijk en zelfredzaam Oost Gelre

“Een samenleving waarin iedereen kan meedoen naar vermogen, waar burgers zelfredzaam zijn en de gemeente zelfstandig is. Dat past in de hedendaagse participatiemaatschappij, waar het draait om rechten én plichten.” Ronald Willering, OOG-kandidaat op plek 2 van de kieslijst, maakt zich hard voor een betrokken, toegankelijke en onafhankelijke gemeente.

_MG_0838

Burgers en gemeenten worden steeds zelfredzamer. Ook in Oost Gelre is succesvolle, duurzame samenwerking gemeengoed, ontplooien burgers initiatieven en geeft de gemeente de ruimte en trekt samen op. “Hierbij streeft OOG naar een gebruiksvriendelijke, veilige en toegankelijke leefomgeving”, vertelt Ronald Willering. De Lichtenvoordenaar werkt als adviseur van de Wethouder Economie en Werk en als juridisch adviseur Subsidieverlening bij de gemeente Enschede. Ook zet hij zich als mediator bij arbeidsconflicten in en is hij lid van de Raad van Toezicht van Stichting Accessibility, die zich sterk maakt voor digitale toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. “OOG vindt een goede toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte belangrijk. Een goede toegankelijkheid maakt meedoen in de samenleving voor mensen met een handicap mogelijk. Denk hierbij aan het onderwijs, werk, wonen en openbaar vervoer. Daarbij heeft de burger zelf verantwoordelijkheden. Met de directe omgeving en de kracht van de samenleving kunnen mensen veel zelf. Waar dat niet lukt, kan de gemeente aanvullende acties ondernemen. Een samenleving bestaat immers niet alleen uit rechten, maar ook uit plichten.”

Zelfstandige gemeente

Bij een participatiemaatschappij past volgens OOG een zelfstandige gemeente. Dit geeft meer ruimte om aandacht te hebben voor specifieke zaken voor Oost Gelre, vindt Ronald die inmiddels zes jaar ervaring heeft als gemeenteraadslid. “In één grote Achterhoekgemeente is het onmogelijk om te weten wat er speelt en voldoende contact te hebben met bewoners. Het gaat ten koste van de lokale democratie en vergroot de afstand tussen de gemeente en burgers. We zijn een krachtige, vitale gemeente met een goede financiële situatie. Als zelfstandige gemeente kunnen we bovendien een eigen identiteit in stand houden en zeggenschap houden over onze voorzieningen. Wel zijn wij voorstander van samenwerking op regionaal gebied voor gezamenlijke doelstellingen. OOG is van mening dat burgers een belangrijke rol spelen in een gemeente. Zij weten wat er speelt en waaraan behoefte is. OOG staat voor krachtenbundeling met behoud van autonomie, kleinschaligheid en samen met burgers!“

Meer informatie

OOG gelooft in een zelfstandig, toegankelijk en zelfredzaam Oost Gelre! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart.

Kijk voor meer informatie op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter