OOG-lijsttrekker René Hoijtink: Samen doen, samen sterk

OOG-lijsttrekker René Hoijtink: “Samen doen, samen sterk”
Hart voor de gemeente Oost Gelre en hart voor de burgers. Dat is wat de kandidaten van Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) verbindt. OOG zet zich in voor een lokale samenleving die zich van onderaf ontwikkelt. Met eigen initiatief van burgers en een overheid die faciliteert en ruimte en zeggenschap geeft. “Ons team investeert in duurzame samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waarbij het gezamenlijke belang vooropstaat”, stelt lijsttrekker René Hoijtink.

MG_4284-660x330
Samen met burgers, bedrijven, organisaties en coalitiepartners heeft OOG de afgelopen jaren al veel bereikt. “We zijn trots op het vertrouwen en het resultaat van de afgelopen vier jaar en willen het beleid graag voortzetten”, vertelt René Hoijtink, die als wethouder onder andere verantwoordelijk is voor de portefeuilles duurzaamheid en milieu, onderwijs en cultuur, verkeer en vervoer en participatie en werkgelegenheid en Programma Stad Groenlo. “We hebben met een enorm doorzettingsvermogen geknokt voor diverse ontwikkelingen zoals een inclusieve samenleving waarin plek is voor iedereen. De samenwerking tussen de Sociale Dienst Oost Achterhoek en de Hameland heeft vorm gekregen en er is ingezet op reguliere banen. Maar beschut werken blijft ook in de toekomst nodig! Verder vind ik het geweldig om te zien hoe programma’s als Kleurrijk Lichtenvoorde en Stad Groenlo en de herinrichting van grote en kleine kernen positief uitpakken op de zichtbaarheid en leefbaarheid van onze gemeente. Ook de komst van het expertisecentrum IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) in Lichtenvoorde draagt hieraan bij. Deze toekomstgerichte school voor een brede groep leerlingen is als expertisecentrum uniek in Nederland.”

Energieneutraal

Duurzaamheid, groen en milieu zijn bij OOG geen loze kreten. De partij heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor een circulaire economie en een energieneutrale gemeente. “Ik ben dan ook blij dat de Uitvoeringsagenda Energietransitie is vastgesteld en er nu gewerkt wordt aan een goed plan om onze gemeente in 2030 energieneutraal te maken”, zegt Hoijtink. “En dat is geen opgave voor morgen, maar voor vandaag! We moeten nú aan de slag met grootschalige projecten én we gaan nog meer inzetten op het stimuleren van particulieren en organisaties. Met subsidies, voorlichting en het ondersteunen van initiatieven.”

Elkaar versterken

Het gemotiveerde team van OOG kenmerkt zich door een grote verscheidenheid in achtergrond. Jong en oud, nieuw en ervaren, afkomstig uit kleine en grote plaatsen en mannen en vrouwen. Hoijtink: “Het zijn ijzersterke kandidaten met een diversiteit aan kennis en ervaring. Zij zijn een perfecte afvaardiging van de gemeente. Ze opereren niet alleen, ze versterken elkaar. Ik ben erg gemotiveerd om als lijsttrekker met dit team de komende gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. We zijn een betrouwbare, betrokken, sociale, transparante en financieel degelijke partij die staat voor gemaakte afspraken. OOG gaat uit van eigen kracht en vaart altijd haar eigen koers om onze gemeente nog mooier, leuker en beter te maken. OOG zet de schijnwerpers op inwoners. We willen burgers meer zeggenschap geven over het dorp, de stad en wijk waar iemand woont, leeft en/of werkt. We doen het immers samen. Samen zijn we sterk! Met onze betrokken burgers en met ons geweldige team van enthousiaste kandidaten kijk ik vol vertrouwen uit naar de komende raadsperiode. Een periode, waarin OOG het verschil gaat maken door verder te werken aan een leefbare, sociale, inclusieve, duurzame en zelfstandige gemeente.”

Meer informatie

OOG gelooft in samen doen, samen sterk! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart.

Kijk voor meer informatie op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter