• OOG IS EEN ONAFHANKELIJKE PARTIJ

    VOLLEDIG GERICHT OP GEMEENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN

  • WIJ BETREKKEN INWONERS

    EN BELANGHEBBENDEN ZO VROEG MOGELIJK BIJ HET MAKEN VAN BELEID

  • OOG VOOR LOKALE SITUATIES EN THEMA'S

    WIJ LUISTEREN NAAR WAT LEEFT IN DE SAMENLEVING

Verkiezingsprogramma en kieslijst OOG 2018 -2022

Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) is dé onafhankelijke politieke partij in de gemeente Oost Gelre.  De afgelopen acht jaar (twee raadsperiodes) heeft OOG de verantwoordelijkheid genomen door actief deel te nemen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Er is samen met de Raad, de burgers en het bedrijfsleven veel bereikt en OOG ziet nog veel kansen om de leefbaarheid in onze mooie gemeente Oost Gelre te verbeteren. Wij willen dan ook in de voorliggende periode 2018-2022 wederom onze verantwoordelijkheid nemen.

In ons verkiezingsprogramma (klik hier voor ons verkiezingsprogramma) leest u de speerpunten van OOG voor de komende jaren. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op: op deze website vindt u de contactgegevens van onze kandidaten van wie u er vast wel één kent. Klik hier voor onze kieslijst.

Namens OOG,

René Hoijtink
Lijsttrekker OOG

Oost Gelre, 21 januari 2018