De Gemeentekluis

DE GEMEENTEKLUIS
De gemeente is al weer bezig met de financiën van 2025 en verdere jaren. Dat is goed want het rijk wil een forse korting doorvoeren bij het geld dat ze aan de gemeenten geeft. Dat geld komt uit het zogenaamde ‘gemeentefonds’. Dit fonds wil het rijk verminderen met zeker € 2 miljard vanaf het jaar 2026. Het was eerst zelfs € 3 miljard. Voor Oost Gelre betekent dit dat de gemeente per jaar een € 2-3 miljoen minder krijgt.
OOG is allerminst in paniek daardoor, in tegenstelling tot andere partijen in de gemeenteraad. Met een gemeentebegroting van in totaal € 95 miljoen zijn er altijd genoeg mogelijkheden om tot bezuinigingen te komen. Die miljardenkorting van het rijk gaat overigens nog minder worden. Dat is de ervaring bij dit soort eerder aangekondigde mega bezuinigingen door het rijk. Bovendien heeft de gemeente een goed gevulde geldkluis. Er is zo’n € 50 miljoen aan reservepotjes waarvan er € 15 miljoen zonder problemen besteed kan worden. Er is nog € 47 miljoen uit te geven aan diverse projecten. Het lukt niet die projecten op tijd aan de gang te krijgen of op tijd af te krijgen. Natuurlijk leent de gemeente ook geld bij. De inkomsten van het rijk en de eigen gemeentelijke heffingen en belastingen zijn samen niet genoeg. Er is op dit moment bij de bank totaal € 68 miljoen geleend. De gemeente heeft geen moeite daarvan de rente en aflossing te betalen.
Daarom heeft OOG aangegeven dat de financiële korting van het rijk geen reden is om te gaan bezuinigen op subsidies of bijdragen aan verenigingen, stichtingen of andere organisaties. Ook hoeven de gemeentelijke heffingen en belastingen niet extra verhoogd te worden.
Als er toch bezuinigd moet worden dan zijn er wel andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld minder personeel dat wordt ingehuurd, een tijdelijke vacaturestop op het gemeentehuis of maar even geen nieuwe investeringen in de begroting zetten.
In de gemeenteraad heeft OOG aangegeven dat ze graag meedenkt om de begroting van 2025 en verdere jaren dicht te krijgen. Maar de uitgangspunten van OOG zijn iedereen duidelijk.

De fractie van OOG in gemeenteraad en commissie,
Hans Scheinck, Freek Jansen, Jurgen Bluemink, Denise Eskes-van de Donk, Ben Hummelink en Gerard van Zanten.