Gladheidsbestrijding

OOG heeft de volgende vraag aan burgemeester en wethouders gesteld:

Op donderdag 11 januari 2024 werd het op het einde van middag in de Achterhoek heel snel glad door plotselinge lichte regen (ijzel). Die gladheid duurde tot de volgende ochtend.
In Oost Gelre werd voortvarend de ‘strooiroute’ gereden. Voor alle wegen en straten op die route was dat afdoende.
Alle andere straten, wegen en stoepen in Oost Gelre bleven 12 uur lang een ‘ijsbaan’. Dat leidde tot vele verwondingen en schades. Vooral hersenschuddingen, kneuzingen en botbreuken zorgden voor heel veel werk op huisartsenposten en in het ziekenhuis. De financiële schade aan ziekteverzuim daarna is aanzienlijk. Daarnaast vond in de regio een aantal ernstige ongelukken plaats. Die waren naar ons inzicht niet te herleiden naar falende strooidiensten.

Vraag
Zou het niet het onderzoeken waard zijn om in Oost Gelre in situaties waarin het langer erg glad blijft -bijvoorbeeld meer dan een dagdeel of nachtdeel van 4 uur- de gladheidsbestrijding uit te breiden. In de breedte (meer materiaal) of in de lengte (later ook buiten de strooiroute). Met de bedoeling alle woon- en werkstraten in de gemeente minstens één keer te strooien.

Voor onze fractie zijn de extra kosten niet zo belangrijk. Een veilige situatie voor al onze burgers krijgt voorrang.

Volgens hun is het te duur om extra te strooien, ondanks de vele ongelukken die dit teweeg brengt.