Skip to content

Iedereen doet mee


Iedereen doet mee

Voor OOG staan de inwoners van Oost Gelre op de eerste plaats. Inwoners krijgen wat ons betreft een stem door middel van initiatiefrecht. Het recht om initiatieven en plannen te agenderen. Inwoners moeten iets in kunnen dienen wat zij van belang hechten voor hun wijk of buurt en de gemeenteraad vragen om een besluit te nemen.

Daarnaast staat OOG er voor dat iedereen mee moet kunnen doen. Zowel in het werk als in het leven. Of je nu betaald, beschut of vrijwilligers werk doet. Weg van de vele protocollen en gemeentelijke procedures. Iedereen moet de kans krijgen zichzelf te kunnen ontwikkelen. Daar staat loon of een uitkering tegenover.

Daarnaast willen wij een armoedevrij Oost Gelre. OOG vindt het niet vanzelfsprekend dat armoede bij een samenleving hoort. We geloven dat we armoede kunnen stoppen als we onze krachten bundelen. Daarom werken inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties samen en wordt schuldhulpverlening vroegtijdig ingezet.

We zien ook dat mensen vastlopen in allerlei regels en procedures, waarbij je minstens middelbaar onderwijs gevolgd moet hebben wil je snappen wat er van je gevraagd wordt. Dat moet en kan simpeler. Belangrijk in dit alles is dat de gemeente één toegang heeft voor voorzieningen voor werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

OOG voor een sociaal gezicht

Een sterke gemeenschap is een sociale gemeenschap. Een gemeenschap waar OOG is voor iedereen. Waar voor iedereen een plek is en iedereen gelijkwaardig is en meetelt. OOG streeft naar zo’n gemeenschap waarin iedereen volwaardig meedoet.

 Speerpunt: Werk voor iedereen

 • Beschut werken voor mensen met een beperking wordt voortgezet. Naast wonen is werken één van de belangrijkste pijlers om erbij te horen en in de samenleving mee te kunnen doen
 • Bedrijven die aan de gemeente Oost Gelre een dienst willen verlenen of een opdracht voor de gemeente willen uitvoeren voldoen aan het zogenaamde Social Return on Investment principe ( ‘Wat doe je er sociaal voor terug ? ‘ )
 • Het nieuwe werkleerbedrijf Fijnder is 1 januari 2022 ontstaan door een samenvoeging van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en de sociale werkvoorziening Werkbaan Oost.

Dit nieuwe werkleerbedrijf moet zich inzetten voor meer plekken bij bedrijven voor mensen met een beperking maar zeker ook voor mensen in de bijstand. Daarnaast zorgt Fijnder voor het beschut werken en vormen van dagbesteding. De taak van het betalen van bijstandsuitkeringen blijft ook bij Fijnder.

 • Nieuwkomers worden geïntegreerd door hen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Het voorbereidende traject en de plaatsingen worden door Fijnder uitgevoerd.

 Speerpunt : Samen tegen armoede

 • OOG staat voor een armoedevrij Oost Gelre: OOG vindt het onacceptabel dat armoede bij een samenleving hoort. We geloven dat we armoede kunnen stoppen als we onze krachten bundelen. Daarom werken inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties samen :
  • de Voedselbank krijgt financiële steun.
  • schuldhulpverlening wordt vroegtijdig ingezet.
  • armoede wordt tegen gegaan onder andere door bijzondere bijstand.
  • de gemeente heeft één toegang voor voorzieningen voor werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.
  • bedrijven krijgen loonkostensubsidie als ze mensen in dienst nemen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
  • mensen die vanuit de bijstand aan het werk gaan, mogen een bepaalde periode een deel van het loon houden zonder dat het gekort wordt op de uitkering.

 Speerpunt :  Zorg die passend is

 • De inwoner krijgt meer eigen regie bij het aanvragen van zorg bij de gemeente. De inwoner weet zelf wat in die situatie het beste past. Bij die regie hoort een eigen verantwoordelijkheid, wat kan ik zelf organiseren in alle redelijkheid.
 • De gemeente is kritisch op de inkoop van zorg. De prijs-kwaliteit verhouding staat voorop. Het maakt niet uit of het een grote of kleine zorgaanbieder is. Het is een pluspunt dat de zorgaanbieder een binding met Oost Gelre heeft.

 

OOG voor initiatieven en plannen van burgers

Samenwerken is belangrijk. In de samenwerking zit de winst. Dat geldt ook voor de samenwerking met onze inwoners. OOG wil dat inwoners zelf initiatief kunnen nemen of zelf plannen te maken

Zelfs al het gaat om zelf een dienst/activiteit uit te voeren of over te nemen van de gemeentelijke organisatie. De inwoners hebben dus het recht om de gemeentelijke overheid uit te dagen. Naast de middelen krijgen de bewoners daarmee ook de verantwoordelijkheid

Er zijn natuurlijk in onze gemeenten al vele organisaties actief met alleen vrijwilligers. Die wil OOG nog beter ondersteunen, met name financieel. Hiervoor komt een apart jaarlijks fonds voor grote, eenmalige uitgaven.

 Speerpunt:  Burgers op eerste plaats

 • OOG stelt inwoners voorop. Burgers krijgen een stem door middel van Het recht om initiatieven en plannen te agenderen. Burgers moeten iets in kunnen dienen wat zij van belang hechten voor hun wijk en buurt en de raad vragen om een besluit te nemen.

Bij de beoordeling van het initiatief of plan gaat de gemeente uit van het “ja-mits-principe”.

Een goedgekeurd initiatief of plan krijgt ook een financiële ondersteuning van de gemeente.

Speerpunt : Vrijwilligersfonds

 • Voor bestaande vrijwilligersorganisaties komt er een jaarlijks fonds van € 250.000,- voor grote eenmalige uitgaven (‘vrijwilligersfonds’).
× Hoe kan ik je helpen?