Skip to content

Mooi wonen

Mooi wonen

Oost Gelre is onze gemeente! Een gemeente waar we wonen, werken en leven. Inwoners en toeristen, iedereen moet zich bij ons thuis voelen. Goede en moderne voorzieningen binnen de 8 kernen en een aantrekkelijk buitengebied staan op één.


Door het verschuiven van taken van de centrale overheid naar de gemeentes, door krimp van de bevolking, door toenemende wet- en regelgeving is de uitdaging steeds groter om het iedereen naar de zin te maken. Voorzieningen staan onder druk. Geld kan maar namelijk maar één keer uitgegeven worden. Keuzes moeten worden gemaakt. Dat doet pijn. Door klimaatverandering en grootschalige landbouw verandert het buitengebied. De natuur heeft het zwaar. Verschraling van ons coulisselandschap is gaande. De tijd dringt. Oplossingen zijn nodig.


In alle kernen moeten we blijven investeren in woningen, goede en veilige wegen en wandelpaden, sport accommodaties, verenigingen, zorgvoorzieningen en ontmoetingsplekken voor onze inwoners. De levendigheid in het centrum van de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo is van groot belang. Leegstaande winkelpanden moeten binnen een jaar een andere bestemming krijgen. Herbestemming voor woningen ligt dan voor de hand. Een corsomuseum in Lichtenvoorde moet eindelijk eens een keer van de grond komen. De winkelcentra moeten aantrekkelijk zijn en blijven voor mensen van binnen én buiten onze gemeente. Wij zullen daarvoor zorgen.


Het buitengebied verdient onze volle aandacht. Boeren moeten kunnen blijven boeren. Inwoners willen de vrije tijd graag besteden in de directe omgeving. Toeristen zijn zeer welkom. Economie, recreëren en toerisme zijn allemaal belangrijk maar strijden in de praktijk vaak om prioriteit. Voor een boer is een financieel gezonde toekomst belangrijk. Dat moet niet ten koste gaan van natuurversterking en recreatie. Steeds meer agrariërs stoppen met het boerenbedrijf maar willen wel blijven wonen op dezelfde plek. Steeds vaker zien we dat boeren zoeken naar een nieuwe bron van inkomsten. Dit biedt kansen. Daarvoor is een nieuwe visie op het buitengebied nodig. Herstel het coulisselandschap. Voorkom verdroging van grond. Voorkom verpaupering en stimuleer toerisme op de erven. Beperk grootschalige landbouw. Zorg voor houtwallen en plant bomen daar waar ze verloren zijn gegaan door ruilverkaveling. Verbind fiets- en wandelpaden met elkaar. Ook over de gemeentegrenzen.


Samen voor een mooi Oost Gelre!

× Hoe kan ik je helpen?