OOG wil groot aantal thuishuizen bouwen

OOG vindt dat iedereen in Oost Gelre een thuis verdient.

De Onafhankelijken Oost Gelre gaat in de gemeenteraad voorstellen een groot aantal kleine huizen te bouwen in heel Oost Gelre. In de bouwwereld op zijn Engels ‘small houses’ genoemd. Die kleine huizen zijn vooral bedoeld voor starters en doorstromende senioren, maar ook voor mensen in crisissituaties, ontheemde mensen uit het buitenland zoals Oekraine, gevluchte mensen die in Nederland mogen blijven (statushouders) en voor bedrijven die mensen uit andere landen aan het werk hebben.

Opdracht voor de gemeente

De gemeente Oost Gelre moet tot 2030 minstens 900 woningen bouwen. Dat heeft de regio Achterhoek afgesproken met de minister. Begin van dit jaar zitten er 365 woningen in harde plannen. Die woningen zullen zeker gebouwd worden maar staan er nog niet.

Zorg voor je eigen thuishuis

OOG wil door het bouwen van kleine huizen dit getal snel laten oplopen. Daarom wordt in het voorstel iedereen in Oost Gelre die zo’n huis wil bouwen uitgedaagd om met een plan te komen. De gemeente zal dan binnen vier weken toetsen of het haalbaar is. De woningzoekende zelf, een grondeigenaar, een bouwbedrijf, een projectontwikkelaar, een investeerder, een woningstichting, een wooncoöperatie, allemaal kunnen ze plannen indienen. Het begint met het vinden van een plek en de mogelijkheid de grond te kunnen kopen of pachten. Plekken aan de rand van de bebouwing lijken erg geschikt, maar ook een voormalig boeren erf, een ander groot perceel in het buitengebied. Een grote kapschuur, een voormalige winkel of kantoorpand, een voormalig bedrijfspand zijn ook voorbeelden om te verbouwen tot kleine huizen. Het mogen flexwoningen zijn maar ook permanente woningen. Elk plan is een kans.

Plan moet passen

In het voorstel van OOG zijn natuurlijk voorwaarden opgenomen waaraan zo’n plan moet voldoen. Het moet geen rommeltje worden in de woonkernen of in het buitengebied. De maximale bouwmaat van een ‘thuishuis’ is 65 m2 inclusief een berging. De berging van maximaal 10 m2 mag ook los staan. Het huis mag een plat dak hebben of maximaal één verdieping er bovenop. Er moeten minimaal twee en er mogen maximaal vier vrijstaande huizen bij elkaar staan. Boven de vier moeten de huizen aan elkaar zitten. De kavelgrootte per huis is maximaal 150m2. Voor elk plan wordt een overeenkomst met de gemeente gesloten. In die overeenkomst staat in ieder geval dat er een bijdrage aan de gemeente wordt betaald van € 50,- per m2 grond en per omgezette m2 naar woonruimte. Dit kan vervangen worden door een sloopverplichting van oude schuren in de gemeente. De gemeente besteedt het geld aan het planten van extra bomen, zo staat in het voorstel. Bij de nieuwe ‘thuishuizen’ moet ook extra groen aangeplant worden.

Kosten van een thuishuis

De kosten van deze ‘thuishuizen’ kunnen onder de € 300.000,- blijven. Dat is inclusief alle kosten (zoals grond, bouw, kosten gemeente, btw, notariskosten, inrichting perceel).

Het huis is dan gasloos, voldoet aan strenge isolatiewaarden, is aangesloten op stroom, internet en riolering en kan als prefab, bio-based, circulair of standaard zijn gebouwd.

Behandeling van het voorstel

Het voorstel van OOG wordt op 31 januari in de commissie van de gemeenteraad besproken. Er zal waarschijnlijk in de gemeenteraad van 14 februari een besluit vallen over het voorstel.