OOGenblik a.u.b. 23-4-2023

Hamalandhal Lichtenvoorde

De gemeenteraad was in de maand april vooral druk met de sport. Dat is niet verkeerd voor een sportgemeente. Het ging met name over de zaalsport. De overeenkomst van de gemeente met de stichting Hamalandhal in Lichtenvoorde werd verlengd voor onbepaalde tijd. Ook OOG heeft grote waardering voor de stichting die uit vrijwilligers van de zaalsportverenigingen bestaat. Deze stichting exploiteert de Hamalandhal. Als organisatie zit dat goed in elkaar waardoor de gebruikers heel tevreden zijn. De gemiddelde bezettingsgraad is prima. Beide betaalde managers hebben daar een groot aandeel in. Voor zowel de zaalsport in Lichtenvoorde als de gemeente is er sprake van een win-win situatie.

Gymzaal bij Willibrordus in Groenlo

Dan de zaalsport in Groenlo. Het voorstel was om bij de nieuwbouw van de bestaande basisschool Willibrordus geen nieuwe gymzaal te bouwen. Dat voorstel werd op verzoek van het college van B. en W. van de agenda van de gemeenteraad gehaald. De gesprekken over die gymzaal tussen gemeente en schoolbestuur bleken meer tijd te kosten. OOG kreeg niet goed duidelijk waar het knelpunt nu zit.

Kosten nieuwe sporthal bij Marianum naar € 10 miljoen

Het voorstel om een nieuwe sporthal te bouwen bij scholengemeenschap Marianum in Groenlo voor € 10,2 miljoen bleef wel op de agenda. Dat voorstel haalde de eindstreep niet. Een meerderheid in de gemeenteraad, waaronder OOG, had liever één afgewogen voorstel gezien. Met daarin de bouw van de nieuwe sporthal, het mogelijk open houden van sporthal Den Elshof en de bouw van nieuwe gymzalen bij nieuwbouw van bestaande basisscholen. Maar vooral de opgelopen kosten voor de nieuwe sporthal gingen OOG te ver. Met name de bijkomende kosten vanaf 2022 van € 2 miljoen die tot een totaalprijs van ruim € 10 miljoen hadden geleid. Terwijl de sporthal in 2022 nog € 7 miljoen had moeten kosten. OOG kende natuurlijk de oorzaken van de prijsstijging in de bouw het afgelopen jaar, maar de stijging naar € 10 miljoen ging daar ruim over heen. Omdat het raadsvoorstel alleen over het beschikbaar stellen van het geld voor de bouw ging, moest OOG tegen stemmen. OOG gaf nadrukkelijk nog een keer aan dat het beter was geweest één voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Met daarin de kosten voor de nieuwe sporthal, kosten voor een eventuele verbouwing van Den Elshof en de kosten voor de bouw van nieuwe gymzalen bij de basisscholen. Want dan weet je over welk totaalbedrag dat gaat en kun je als gemeenteraad afwegen of dat totaalbedrag wel past in de meerjarenbegroting van de gemeente Oost Gelre. OOG vindt dat bij grote projecten de kosten beter in de hand moeten worden gehouden.