OOGenblik A.U.B. 28-12-2022

De bouw van de nieuwe sporthal in Groenlo heeft de afgelopen weken het nieuws wel gehaald. De sporthal moet naast het Marianum komen. In 2016 hebben de zaalsportverenigingen in Groenlo een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Oost Gelre. In 2026 (tien jaar later) zou sporthal Den Elshof gesloten worden en alle zaalsporten zouden naar de nieuwe sporthal gaan. Daar zijn de zaalsportverenigingen nu op teruggekomen. Ze hebben de intentieovereenkomst opgezegd. Ze willen bij Den Elshof blijven. De corona-periode heeft een belangrijke rol gespeeld. De verenigingen hebben gemerkt dat de leden de verbinding met andere verenigingen op Den Elshof heel erg waarderen. Ze zien die verbinding en sfeer bij de nieuwe sporthal niet tot stand komen. Bijna de hele gemeenteraad was daar gevoelig voor. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad toch nog een aanvullend onderzoek wil doen. Kan sporthal Den Elshof na 2026 toch open blijven en is dat betaalbaar. Waarbij duidelijk is dat de nieuwe sporthal bij het Marianum er komt. Maar wat betekent het dat sporthal Den Elshof ook open blijft. Voor de gymlokalen bij de basisscholen en de bezetting van de nieuwe sporthal. Wat moet er dan alsnog aan sporthal Den Elshof gedaan worden. Wat zijn daar de financiële gevolgen. Wat kunnen de zaalsportverenigingen zelf gaan doen bij het open houden van Den Elshof. Allemaal vragen die uiterlijk 1 april 2023 beantwoord moeten zijn waarna de gemeenteraad een definitief besluit gaat nemen.

We keken ook verder dan de eigen gemeentegrenzen en landsgrenzen. Hoe gaan we in Oost Gelre de komende jaren de asielzoekers, statushouders en vluchtelingen in noodsituaties allemaal huisvesten. En natuurlijk ook eigen inwoners die in een crisissituatie zitten. Dan nog de arbeidsmigranten die meestal het ongewilde maar noodzakelijke werk voor ons opknappen. Ze wonen vaak slecht en duur of worden plotseling op straat gezet. We hebben voorgesteld te gaan nadenken over vaste locaties voor deze groepen om hen snel op te vangen. De hele gemeenteraad kon zich daarin vinden, ook omdat er intussen al aan gewerkt werd.

Het beleidsplan Mens en Samenleving 2023-2026 werd unaniem vastgesteld. Alle taken in het sociaal domein zijn op de rij gezet en wat er de komende jaren mee moet gebeuren. Het plan gaat ervan uit dat iedereen zijn eigen leven mag bepalen. Zoveel mogelijk jezelf redden maar als er hulp nodig is, dan komt dat vanuit de gemeente.

De gemeente houdt waarschijnlijk dit jaar zo’n € 6 miljoen over. Van dat bedrag is € 2,5 miljoen beschikbaar voor verenigingen, maatschappelijke instellingen en andere organisaties om de energiecrisis te bestrijden. Er kan goedkoop geld geleend worden voor het beter isoleren van gebouwen. Daarnaast is een eenmalige subsidie beschikbaar om de hoge energielasten te betalen. Een bedrag van € 3,5 miljoen kan dan naar de reserve.


Fractie Onafhankelijken Oost Gelre,
Denise van der Donk-Eskes
Freek Jansen
Hans Scheinck
Gerard van Zanten
Ben Hummelink
Jurgen Bluemink
Ronald Willering (fractievoorzitter)