OOGenblik a.u.b.

OMGEVINGSVISIE

Deze visie is een uitgebreid document waarin staat hoe Oost Gelre er in 2040 uit zou moeten zien. Aan die visie worden concrete plannen gehangen. De uitvoering van die plannen moet ervoor zorgen dat die visie ook werkelijkheid wordt. Dat zal zeker niet voor 100% lukken want in de komende 20 jaar gebeurt er nog van alles wat we nog niet weten. De visie heet ‘Groen en Verbonden Oost Gelre 2040.

Belangrijke onderdelen zijn een gezonde leefomgeving, een sterke economie, voldoende woningen, een goede bereikbaarheid en een geslaagde verandering van het buitengebied. OOG kan de visie ondersteunen, net zoals de rest van de gemeenteraad.

VERBONDEN IN HET GROEN

Wel had OOG graag de titel en de aanpak gewijzigd. Namelijk ‘Verbonden in het Groen’. In verbondenheid met bedrijven, agrariërs en andere burgers onze leefomgeving veel meer groen te maken. Met duurzame woningbouw, nieuwe vormen van energie, schone bedrijfsvoering. Veel meer groen in de bebouwde kernen. Terugbrengen van het groen in het buitengebied dat bij de ruilverkaveling -tientallen jaren geleden – verdwenen is. Meer vijvers om water op te vangen en vast te houden. Terug gaan naar het vroegere landschap. Met boeren die dat tegen betaling onderhouden. Het landschap dat aantrekkelijk is voor de toerist uit binnenland en buitenland. Denk groen en toon lef om het voor elkaar te krijgen.

De klimaatmaatregelen in Nederland moeten in 2050 allemaal klaar zijn. Dat duurt niet meer zo lang en 2040 is nog eerder. Hou de plannen simpel en maak tempo. De inbreng van OOG kreeg complimenten in de gemeenteraad.

KOSTEN VOOR ZORG

Al langer maakt OOG zich zorgen om de stijgende kosten in de jeugdzorg en de WMO. Vooral omdat daardoor andere zaken niet meer betaald kunnen worden. Bijvoorbeeld voor onderhoud van wegen, voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur, extra ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen. Op het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt van het nieuwe tariefsysteem. De eerste signalen zijn verontrustend.

TWEE NIEUWE WOONWIJKEN

Zowel in Lichtenvoorde als in Groenlo wordt een nieuwe woonwijk gemaakt. OOG heeft in de gemeenteraad een waarschuwing afgegeven voor een veilige bereikbaarheid van die wijken. In Lichtenvoorde-Zuid ligt die wijk in de buurt van de N18. In Groenlo grenst de nieuwe wijk aan de Rondweg (Zutphen-Winterswijk). Voor Groenlo wil OOG dat in het plan van de woonwijk een fiets- en voetgangerstunnel onder de Rondweg wordt opgenomen.

WONINGEN VOOR JONGEREN

Die nieuwe woonwijken duren te lang voor de jongeren die nu eigen huisvesting zoeken. Opnieuw heeft OOG erop gewezen in de gemeenteraad dat er voor jongeren te weinig mogelijkheden zijn. OOG wil dat de gemeente grond koopt en dat aan jongeren verhuurt of verkoopt. De gemeente moet lef tonen, soepel zijn bij wat er gebouwd wordt en de buren duidelijk maken dat zij ook jong zijn geweest. Geef jongeren verantwoordelijkheid. Ze zijn nodig voor een sterke gemeenschap.

 

DE