OOGenblik aub. 20-02-2023

De Achterhoekse gemeenten hebben in 2013 het Akkoord van Groenlo gesloten. Daarin was vastgelegd dat de Achterhoek in 2030 energieneutraal zou zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die wordt verbruikt duurzaam wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. In 2022 hebben de Achterhoekse gemeenten vastgesteld dat dit niet gaat lukken. Er is een nieuw Akkoord opgesteld dat nu uit gaat van uiterlijk 2050. Ook OOG had grote moeite daarmee. Daarom diende OOG samen met OLW een motie in om nu niet zomaar over te gaan tot 20 jaar uitstel. Vooral omdat de aanpak nog steeds niet concreet was gemaakt. Het was onduidelijk hoe te volgen was dat het nu wel ging lukken. De gemeenteraad heeft afgedwongen dat er binnen een half jaar een rapportage komt over waar we nu staan. Daarnaast wordt daarin opgenomen wat er de komende jaren precies gaat gebeuren om nu wel naar een energieneutraal Oost Gelre en Achterhoek te komen in uiterlijk 2050.

Nog een onderwerp dat met klimaatverandering te maken heeft. Het voorkomen van wateroverlast in het centrum van Lichtenvoorde. Het hemelwaterriool moet vergroot worden. Het vuilwaterriool moet vernieuwd worden. De aanpassing van beide rioolsystemen heeft ook te maken met de nieuwbouw aan de Dijkstraat en Koemstraat. Voor de totale kosten heeft de gemeenteraad een half miljoen euro beschikbaar gesteld.

De aanvraag om café Kras in Groenlo nog één keer open te stellen met carnaval is afgewezen. De noodzakelijke vergunningen waren niet meer actueel. OOG had een vraag gesteld over het juridische verschil met café Hogenkamp in Lichtenvoorde. Dat café is ook gesloten en daar was nog wel het nieuwjaarsbal gehouden. Café Hogenkamp beschikt echter nog steeds over actuele vergunningen. OOG bleef het toch een beetje een vreemde gang van zaken vinden.

De sluiting van het cellencomplex in Doetinchem leidde ook in Oost Gelre tot onrust. Vooral in het weekend kost het vervoer van arrestanten naar cellen verder weg veel tijd voor de politie. In die tijd zijn er minder agenten in de Achterhoek op straat. OOG heeft hierover met vijf andere partijen een motie ingediend die door de gemeenteraad werd gesteund. De gemeenteraad kreeg de toezegging van de burgemeester dat ze zich opnieuw zal inspannen met alle Achterhoekse burgemeesters om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Opnieuw heeft OOG aandacht gevraagd voor de Lievelderweg in Lichtenvoorde. De klachten van de aanwonenden gaan over de snelheid van de auto’s, de parkeermogelijkheden, de vuilcontainers op het fietspad. OOG stelde in de eerste plaats voor om van de Lievelderweg een 30 km weg te maken. OOG wil al langer van alle wegen binnen de bebouwde kom een 30 km weg maken. Alle voorstellen werden door de wethouder verkeer afgewezen. Daarmee wijst hij alle mogelijkheden af om deze invalsweg waarover veel vrachtwagens en landbouwvoertuigen komen aan te passen volgens de normen van Veilig Verkeer Nederland.

Het stadhuis van Groenlo wordt energie zuiniger gemaakt. Een deel van het vrijwel leegstaande stadhuis is verhuurd aan Hart voor Vesting Grolle BV. Dat deel gaat gebruikt worden door het nieuwe Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in de oude Calixtuskerk. Er komt in het stadhuis een enigszins aangepaste gevel met een extra ingang aan de Mattelierstraat. OOG heeft gevraagd naar een groter plan om het hele stadhuis aan te pakken. Het oude, witte deel dat monument is te laten staan en alle aanbouwen uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw af te breken en opnieuw op te bouwen in dezelfde monumentale stijl. De huidige aanbouwen hebben binnen ook vele mankementen. Dit voorstel werd door burgemeester en wethouders afgewezen. Het zou te duur worden. Omdat er geen totaalplan wordt uitgewerkt, is niet duidelijk geworden hoe duur het dan zou worden. Voor de binnenstad van Groenlo zou zo’n totale aanpak van het stadhuis een flinke verbetering van de uitstraling zijn geweest. Voor OOG is dit echt een gemiste kans.