OOGenblik na de raad

Ook de laatste raadsvergadering van 2021 werd, hoewel digitaal, weer een latertje. Er bestaat weliswaar een afspraak over de eindtijd van 22.30 uur maar een kniesoor die daar op let.
Na 40 minuten waren de hamerstukken klaar en kwamen de 10 bespreekpunten aan de orde.
Voor de OOG-fractie sprongen er 3 uit, die dan ook de meeste tijd in beslag namen; de verlenging van de exploitatieovereenkomst en de renovatie van het zwembad Meekenesch in Lichtenvoorde, het beleid rond de Woondroebels en Transitievisie warmte.

Meekenesch ruim 10 jaar geleden nog een omstreden project heeft in de afgelopen jaren zijn waarde bewezen. Vooral het enthousiasme van de vele vrijwilligers heeft hieraan bijgedragen en heeft ervoor gezorgd dat dit zwembad voor Lichtenvoorde behouden is. De OOG-fractie heeft altijd op het standpunt gestaan dat in beide hoofdkernen een zwembad dient te staan en moet blijven. De exploitatieovereenkomst moet dus verlengd worden, maar daarvoor moet het zwembad wel voldoen aan de huidige eisen. Om daar aan te kunnen voldoen is een renovatie noodzakelijk. Dus d’ran!
Daarnaast sloop er echter ook een ander probleem in dit voorstel. Livio, de waterpoloclub heeft in het Meekenesch geen eigen wedstrijdbad, maar zou dat wel graag willen. Het college heeft aangegeven dat Livio dan eerst maar met plannen moet komen. Lijkt terecht, maar ….. dan moeten die plannen ook wel kans van slagen hebben bij het college. Daarop was de OOG-fractie niet gerust en daarom heeft onze fractie een motie ingediend. In deze motie roept de OOG-fractie het college op om samen met Livio in kaart te brengen wat de kosten voor een wedstrijdbad zijn. Deze motie werd met algehele stemmen aangenomen. Dus college d’ran!

Woondroebels hebben de kleinschalige vorm van esdorpen en terpen zoals we die in het Noorden en Oosten van ons land kennen. De woningen zijn rond een centraal gelegen ‘erf’ gebouwd. De OOG-fractie ziet veel voordelen in dit voorstel; kansen voor een nieuwe manier van zorg of mantelzorg, bijv. woonconcepten zoals groepswonen, mantelzorg, woonzorg collectieven en andere ideeën, het is ook een mogelijkheid voor jongeren zoals bijv. flexwoningen, (woningen die groter zijn dan de zogenaamde tiny houses), want het gaat om betaalbare woningen met een gelimiteerde verkoopprijs. Goed plan dus.

En dan de Transitievisie Warmte. Daar viel nog wel het één en ander over te zeggen. Niet dat de visie als basis slecht is. Zeker niet. Deze visie gaat over het aardgasvrij maken van Oost Gelre voor 2050. Dat lijkt ver weg, maar met een woningvoorraad van 13.000 woningen in Oost Gelre betekent dat wel zo’n 460 woningen per jaar. Maar het gaat niet alleen om het aardgasvrij maken, maar ook om isoleren. En daar wil het college, terecht in de eerste plaats op inzetten. In het Akkoord van Groenlo is afgesproken dat Oost Gelre in 2030 energieneutraal is. En als je alleen al de woningen gebouwd voor 1974 wilt isoleren dan zijn dat er ruim 200 per jaar! Dat vergt een grote inspanning. De OOG-fractie verwacht dit niet van dit college. De visie heeft namelijk geen SMART-geformuleerde doelstellingen waar een actieplan aan opgehangen kan worden. Bovendien laat dit college de bedrijven, verantwoordelijk voor 35% van de aardgasverbruik, buiten beschouwing. Na maart 2021 is dat voor een nieuw, daadkrachtig college.