Starters en Senioren opgelet!

Grondeigenaren en investeerders kijk mee.
Nog steeds geen betaalbaar huis gevonden als starter?
Nog steeds in een te groot huis wonen en daaruit niet weg kunnen?
De woningbouw zit al een hele tijd op slot zeker voor starters en senioren. Daarom heeft OOG een plan gemaakt. De meerderheid in de gemeenteraad van Oost Gelre kon zich vinden in dat plan.
Het plan van OOG om in Oost Gelre een groot aantal kleinere woningen te bouwen. Ook op stukken grond waar nog geen woonbestemming op zit. Het college van burgemeester en wethouders gaf een positief advies aan de gemeenteraad. Het idee van OOG met de titel Thuishuizen leidt tot nieuwe woonconcepten in Oost Gelre. Tot nu toe is het niet gelukt om betaalbare woningen voor starters en doorstromende senioren voor elkaar te krijgen. Kleinere huizen als eigen woning moeten rond de € 250.000,- uit komen inclusief grond. Bij een huurhuis zou de huur per maand onder de € 800,- (huurtoeslaggrens) moeten blijven.
Alle situaties die nu komen kunnen van toepassing zijn. Om een beeld te krijgen.
Vaste woning, flexwoning, prefab bouw, houten woning, traditionele bouw, koopwoning bouwen, energieneutraal, zonnepanelen, zelf bouwen, laten bouwen, huurwoningen bouwen. Herbestemming van gebouwen, schuren ombouwen, een groepje woningen op erven die geen agrarische bestemming meer hebben, aanleunwoningen/mantelzorgwoningen ingepast in de woonbuurt of in het buitengebied. Een strak plan, binnen de geldende regels voor woningbouw. Kavels niet te groot (zeg maar 100-250 m2), oppervlakte benedenverdieping niet te groot (zeg maar 50-65 m2), daar mag een verdieping bovenop, berging erbij, stevig groen er omheen.
De gemeenteraadsfractie van OOG verwacht dat de gemeente binnenkort de definitieve voorwaarden voor een plan bekend maakt. Maar het is verstandig alvast te beginnen met het zoeken van grond. Anders duurt het wachten nog langer. Dat wordt wel een echte opdracht, schakel iedereen in die kan helpen. Is het gevonden perceel te koop, te huur of te pachten? Zo ja, leg meteen contact met de buurt en betrek de buren bij je plan. Samen doen zou mooi zijn, want samen zoeken gaat sneller en samen bouwen kan goedkoper zijn. Starters en senioren naast elkaar bouwen en wonen is ook niet verkeerd.
Als bouwbedrijven en investeerders de Thuishuizen ook zien zitten, komen er vanzelf betaalbare huurwoningen.
Voor OOG is het idee geslaagd als veel mensen ermee geholpen zijn.