Skip to content

Toerisme en recreatie

Toerisme

Een gezonde economie in Oost Gelre is belangrijk voor iedereen. Industrie, onderwijs, zorg, overheid en landbouw zijn al jaren de belangrijkste werkgevers in Oost Gelre. Toerisme en recreatie groeien. Dit biedt mooie kansen. Kansen voor ondernemers en kansen voor onze inwoners.

De werksituatie van onze inwoners is de laatste 10 jaar veranderd. De gemiddelde reistijd van woon naar werk is steeds langer geworden, boeren stoppen met agrarische bedrijfsvoering en zoeken naar een andere oplossing, thuiswerken wordt steeds vaker de standaard maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Deze veranderingen vergen aanpassing van de visie op vrijetijdsbesteding in onze gemeente.

Toerisme en recreatie zijn gebaat bij de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Evenementen en vakantieparken spelen daarbij een rol. Nog belangrijker is de omgeving rondom de 8 kernen en het coulisselandschap. Een van oudsher mooi buitengebied heeft de laatste 50 jaar geleden onder kaalslag en grootschalige landbouw. Verschraling van het coulisselandschap is slecht voor iedereen.

OOG wil investeren in fiets- en wandelpaden, pauze plekken, herstel van het landschap, ontwikkeling van horeca en verblijf in het buitengebied. Versterk de aantrekkingskracht van onze gemeente. Wat goed is voor onze inwoners is ook goed voor toeristen. Aan de slag dus. We willen de opbrengsten van toeristenbelasting één op één in toerisme en recreatie investeren. Denk hierbij aan:

• Meer overnachtingen in het buitengebied
• Meer aandacht voor ons cultureel, historisch en agrarisch erfgoed
• Investeren in het herstel van het Achterhoek karakteristieke coulisselandschap
• Nieuwe gemeentelijke fietsroutes
• Aanleggen van regionale fiets- en wandelpaden
• Aansluiten op regionale MTB-routes, met vignet verplichting
• Plaatsen van fietsenstallingen bij toeristische trekpleisters
• Evenementen ondersteunen

Laten we samen de kansen pakken!

× Hoe kan ik je helpen?