Skip to content

Werken aan wonen

Werken aan woningen

Oost Gelre is onze gemeente! Een gemeente waar we wonen, werken en leven. Inwoners en toeristen, iedereen moet zich bij ons thuis voelen. Goede en moderne voorzieningen binnen de 8 kernen en een aantrekkelijk buitengebied staan op één.


In alle kernen moeten we blijven investeren in woningen, goede en veilige wegen en wandelpaden, sportaccommodaties, verenigingen, zorgvoorzieningen en ontmoetingsplekken voor onze inwoners.


Te weinig, te traag


Het wonen staat erg onder druk. De laatste jaren is er te weinig gebouwd om aan de vraag te voldoen. De oorzaak hiervan is dat plannen jaren duren voordat ze van de grond komen en door de raad goedgekeurd worden. Daardoor kunnen onze jongeren moeilijk aan woningen komen en ze betalen de hoofdprijs. Als ze al een woning kunnen vinden.


OOG staat voor wonen naar behoefte. En de behoefte is groot. Daarom is bouwen van woningen één van de hoofdtaken die wij als partij hebben gesteld.


Uit- en inbreiding waar mogelijk! En meer…..


Bouwplannen, startersleningen, in- en uitbreidingen van de kernen zijn cruciaal om in die behoefte te voorzien. Daarnaast zijn we een groot voorstander om een nieuwe bestemming te geven aan agrarische bedrijven die willen stoppen. Dat willen we doen door schuren die niet meer gebruikt worden om te zetten naar woningen. Hierdoor ontstaan droebels van woningen, de zogenaamde woondroebels. Door deze in te passen in het coulisselandschap ontstaat een mooi en leefbaar buitengebied waar het prettig wonen is. Voor OOG is het belangrijk dat het hierbij gaat om betaalbare woningen met een gelimiteerde verkoopprijs.


Flexwonen


OOG kiest ook voor Flexwonen. Flexibel wonen is een normaal verschijnsel voor zo’n anderhalf miljoen huishoudens maar de woningmarkt is er nog niet aan gewend. Snel toegankelijke woonruimte is vaak lastig te vinden. Bij schaarste kom je er ook niet zomaar voor in aanmerking. De woningmarkt in Nederland is nog lang niet in staat om aan de veranderende vraag van veel van deze woningzoekenden tegemoet te komen. Op gemeentelijk niveau willen we daar wat aan gaan doen. Vooral kleine huishoudens hebben behoefte aan vormen van flexwonen. Dat willen wij samen met de Achterhoekse Wooncoöperatie voor onze inwoners gaan realiseren.


Samen voor een mooi Oost Gelre!

× Hoe kan ik je helpen?