Woning Corporaties

7 jaar wachttijd en de afspraak tot bouwen zijn 33 zorgwoningen in de nieuwe Molenberg.

Gisteren (19 maart 2024) hebben we de prestatieafspraken van wethouder Porskamp met de beide corporaties (ProWonen/De Woonplaats) besproken.
De gemaakte nieuwbouw en herstructureringsafspraken zijn mager, heel mager.
Geen starterswoningen, geen levensloopbestendige woningen voor ouderen en geen kleine eengezinswoningen.
Terwijl de regionale woonvisie juist aangeeft dat daar behoefte aan is.
In die woonvisie zijn regionale afspraken gemaakt voor meer dan 580 huurwoningen.
Gisteren is er voorgesteld om minimaal 60 huurwoningen per jaar in de Gemeente Oost Gelre te bouwen.

Want ook vanmorgen stond onderstaande in de krant.
Het kost ons zelf een personeelstekort.