Skip to content

Woningtekort

OOG WIL RADICALE OPLOSSING WONINGTEKORT IN OOST GELRE   

Op volle snelheid naar een eigen dak

De Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) wil een radicale oplossing van het woningtekort in Oost Gelre. In het verkiezingsprogramma laat OOG zien hoever OOG daarin wil gaan.

In de eerste plaats moet de woningzoeker veel meer zelf de regie krijgen en zelf aan de slag gaan met zijn eigen gekozen oplossing voor de komende 10-15 jaar.

Dat zal de gemeente overladen met aanvragen en voorstellen want de nood is giga hoog. De gemeente moet er extra menskracht bij krijgen om dit allemaal snel te handelen. Maar dat niet alleen, er moet anders met de regels worden omgegaan. In ieder geval veel meer toestaan bij aanvragen van bv flexwoningen.

Wij spelen met andermans geld

De nadruk ligt echter dat er vaste woningen gebouwd worden in Oost Gelre.

“Het is onverkoopbaar dat bij een akkoord voor een bouwplan door de gemeenteraad, het nog 3 jaar duurt, voordat de schop in de grond kan. Voor OOG onverteerbaar. Helemaal nu de bouwprijzen door het plafond gaan.. Het geld vliegt de mensen tussen de vingers door.

En ook allerlei onderzoeken, naar flora en fauna, bodemkwaliteit, welstand, etc. duren veel te lang. Het stopt het bouwtempo enorm..
En dan hebben wij het nog niet over het debacle van de aanbesteding van Vragender waar genoeg bouwgrond is maar waar men perse op archeologische gronden met niet verbranden botresten wil bouwen, waarbij alle extra kosten voor de koper zou zijn!!

Wij spelen als gemeente met andermans geld en dat kan niet!:” aldus raadslid Freek Jansen

“Het kan niet zo zijn dat een tekort aan mensen binnen de afdelingen van de gemeente zo ten koste gaat van kopers van bouwgrond”; zegt Hans Scheinck. “Daar moet wat in veranderen. Uitbreiding van de afdelingen bv. extra personeel, het slimmer organiseren van de werkprocessen, hardere afspraken met adviseurs van buiten”. Dat zijn voorbeelden waar beiden op hameren. “De tijd loopt de jongeren gewoon weg. Hotel Mama heeft 5 sterren maar het is niet goed jarenlang in een hotel te moeten leven”.

Dat wil volgens hun beiden niet zeggen dat het huidige ambtenarenapparaat te weinig werk verzet. “Deze mensen werken zich een slag in de rondte, alleen de huidige coalitie CDA/VVD heeft de afdelingen niet willen uitbreiden en er ook niet creatief naar gekeken hoe de werkdruk wel opgelost kan worden”.

Extra werkdruk is erbij gekomen door de invoering van de nieuwe omgevingswet. Maar met extra krachten en meer lef kunnen er snel slagen gemaakt worden. ”Voor extra personeel moet extra geld beschikbaar komen”. Dat staat voor OOG vast. OOG verwacht dat met de nieuwe aanpak minimaal twee keer zo snel gaat.

Maximale woningbouw

In het verkiezingsprogramma staat te lezen dat OOG ‘voor maximale woningbouw’ gaat.

Daarbij hoort dus slim bouwen, innovatie en anders denken. Voorbeelden zijn flexwoningen, woningsplitsingen, woondroebels, omzetten van schuur naar woning op een boerenerf, meer vaste woningen bouwen in alle kernen in eigen beheer. Leegstaande panden omzetten naar woningbouw. Zijn zo een paar voorbeelden.

Koop of huur, dat maakt niet uit, bouwen naar behoefte, dat heeft OOG altijd gezegd. Die behoefte is nu mega. Daarbij wil OOG zeker geen ruimte geven aan huisjesmelkers, snelle projectontwikkelaars of speculanten. De gemeente moet de leiding houden ten dienste van de woningzoekers die alle kansen moeten krijgen.

Bij OOG zit meer dan voldoende kennis om dit goed doordacht te hebben. Zoals bij Freek Jansen, ruim dertig jaar werkzaam in de corporatiewereld. Bekend van participatie en innovatie. En Hans Scheinck, voorzitter, medeoprichter is van de Achterhoekse Woon Coöperatie. De coöperatie wil flexwoningen in de regio Achterhoek bouwen.

Meer dan noodzaak

Freek en Hans, beide voetbalbestuurders zien jongeren worstelen met hun wens voor een eigen huis. ‘We hebben vreselijk met de jongeren te doen, daarom móet het anders.  Ook ouderen vertellen ons dat ze niet wegkomen uit hun intussen te grote huis. Dat moet anders kunnen en wij weten hoe!

‘In het verkiezingsprogramma zie je hoe ver OOG daarin wil gaan. Daarmee wil OOG echt een doorbraak forceren.  OOG wil heel graag alle inwoners de mogelijkheid geven in Oost Gelre te blijven wonen.

× Hoe kan ik je helpen?